Sluit menu

Snel aangevraagd

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Ondersteuning

Zeker weten dat al je gegevens juist zijn ingevuld

Interview met Benjamin Jozef Aras, jurist en oprichter

Interview met Benjamin Jozef Aras, jurist en oprichter

20 okt 2023
— door Benjamin Jozef Aras
5 min

Benjamin Jozef Aras, jurist en oprichter van VeiligVerklaring, heeft een missie: de bescherming van de kwetsbare burger in een tijd waarin overheidssystemen soms onbedoeld slachtoffers maken. VeiligVerklaring is een initiatief dat burgers helpt inzicht te krijgen in mogelijke registraties in overheidsregisters, waarbij de focus ligt op het bestrijden van onterechte en discriminerende vermeldingen.

De urgentie van Transparantie

In een tijd waarin nieuwsberichten ons regelmatig confronteren met onrechtvaardigheden, zoals de toeslagenaffaire of een Nederlander met een Islamitische achtergrond die wekenlang is vastgehouden in een cel in Spanje vanwege een (onterechte) registratie van de Nederlandse autoriteiten, is het duidelijk dat er behoefte is aan transparantie en bescherming van individuele rechten. Benjamin benadrukt het belang van inzage in overheidsregisters, waar vaak zonder medeweten van betrokkenen beslissingen worden genomen die hun levens ingrijpend kunnen beïnvloeden.

“We willen de kwetsbare burger een stem geven en ze in staat stellen op te komen voor hun rechten,” zegt Benjamin. “Veel mensen weten niet dat ze geregistreerd staan in bepaalde lijsten en welke gevolgen dit kan hebben voor hun dagelijks leven. Terwijl een registratie vaak onterecht is en hier bezwaar tegen gemaakt moet kunnen worden.”

De achterliggende problematiek

Benjamin legt uit dat overheidsinstanties, zoals gemeenten, de Belastingdienst en het UWV, vaak gebruikmaken van algoritmes om fraudelijsten op te stellen. Veelvuldig komt in het nieuws dat deze fraudelijsten in strijd met de wet worden opgesteld en bijgehouden. Deze lijsten kunnen gebaseerd zijn op criteria zoals afkomst, woonwijk, tweede nationaliteit, religie en politieke voorkeur en ga zo door. Hierdoor ontstaat een systeem dat onbedoeld discriminatie in de hand werkt.

“De toeslagenaffaire is slechts het topje van de ijsberg,” merkt Benjamin op. “Veel burgers weten niet dat ze in dergelijke risicolijsten terechtkomen en ervaren de gevolgen pas als het te laat is. Zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering, of als ze een belastingaangifte doen. Deze burgers zijn dan op voorhand verdacht, en onbetrouwbaar. Dat zijn Kafkaëske situaties en passen niet in onze rechtsstaat. In 2023 zijn er vragen gesteld aan de minister van Justitie, Dilan Yesilgöz, over dit onderwerp. Zij gaf echter aan dat het de eigen verantwoordelijkheid van de burger is om dit te onderzoeken en op te lossen.”

Principes en missie van VeiligVerklaring

VeiligVerklaring heeft als uitgangspunt het geloof in de rechtsstaat en het beschermen van de kwetsbare burger. Het bedrijf zet zich in voor transparantie, rechtvaardigheid en het actief betrekken van mensen bij het waarborgen van hun rechten. Daarnaast zet hij zich actief in om zwarte lijsten te bestrijden, zoals eerder is vastgesteld dat deze worden opgesteld door incassobureaus.

“Wij geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke behandeling en het respecteren van privacy,” benadrukt Benjamin. “Onze missie is om de burger te helpen zich te verdedigen tegen onrechtmatige registraties en te strijden voor een eerlijke samenleving.”

De toegevoegde waarde van VeiligVerklaring

VeiligVerklaring biedt gespecialiseerd onderzoek om te bepalen of individuen onterecht zijn geregistreerd. Met toestemming van de cliënt wordt bezwaar aangetekend tegen onjuiste registraties, waarbij het team van juridische experts ervaring heeft in het aanvechten van dergelijke situaties.

“We willen een verschil maken door mensen bewust te maken van hun rechten en hen de tools te geven om deze te verdedigen,” zegt Benjamin. “VeiligVerklaring staat voor een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar rechtvaardigheid zegeviert.”

Het interview met Benjamin Jozef Aras toont aan dat VeiligVerklaring niet alleen een juridisch initiatief is, maar een beweging die streeft naar een rechtvaardigere samenleving. Met een diepgeworteld geloof in de rechtsstaat en het beschermen van de meest kwetsbaren, is Benjamin vastberaden om de stem van de burger te versterken en onrecht aan de kaak te stellen. VeiligVerklaring is daarmee niet alleen een dienstverlener, maar een krachtig instrument voor het waarborgen van individuele rechten en het bestrijden van discriminerende praktijken.

Start vandaag nog met aanvragen

Recht op Inzage

U hebt het recht om uw registraties in te zien, zelfs als deze zich in een overheidsysteem bevinden.

Kosteloos bezwaar

Bent u (onterecht) opgenomen in een frauderegister? Wij dienen namens u bezwaar in.

Leestijd 5 minuten
Sluiten

Deel dit bericht

Kopieer de URL uit bovenstaand vak. Of gebruik uw browser share optie.