Sluit menu

Snel aangevraagd

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Ondersteuning

Zeker weten dat al je gegevens juist zijn ingevuld

Klantenservice

Kunnen we u ergens mee helpen?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Dan kunt u via de onderstaande manieren contact met ons opnemen.

Waarmee kunnen wij helpen?

Frauderegistratie

 • Wie kan een registratie zien?
  Dit hangt af van het type registratie en het register waarin u mogelijk bent opgenomen. In veel gevallen worden registraties gedeeld met andere overheidsinstanties, maar het is moeilijk te voorspellen tot hoever er waarschuwingen of meldingen over u worden verspreid. Dit is een aspect dat we zullen onderzoeken als onderdeel van ons onderzoek.
 • Wat zegt de wetgeving hierover?
  De wetgever staat het gebruik van registraties en systemen toe, maar dit moet plaatsvinden onder strikte voorwaarden: specifiek het eerbiedigen van de rechten van de betrokken burger en het naleven van de (grond)wet. Het is dus niet toegestaan om iemand als potentiële fraudeur te registreren op basis van zijn tweede nationaliteit, afkomst, politieke voorkeur (ongeacht of dit links of rechts is), en/of het feit dat hij in een bepaalde wijk woont, hoewel dit in de praktijk helaas wel gebeurt.
 • Waarom wordt ik geregistreerd?
  Dat kan automatisch gebeuren, bijvoorbeeld door een algoritme, of het kan het resultaat zijn van een handeling door een rijksambtenaar of zelfs door de politie. De reden hiervoor is vaak onduidelijk, maar de gevolgen kunnen op de langere termijn desastreus zijn. Daarom is het niet van belang hoe of waarom u mogelijk bent geregistreerd, maar wel om deze registratie zo snel mogelijk ongedaan te maken.
 • Wat is een melding of waarschuwing?
  Wanneer er een melding of waarschuwing over u is, bijvoorbeeld in een frauderegister, wordt u beschouwd als een verdachte in al uw aanvragen en contacten. Elke belastingaangifte wordt nauwlettend gevolgd door de inspecteur, elke toeslagaanvraag wordt grondig onderzocht, en een uitkeringsaanvraag wordt eerst zorgvuldig geëvalueerd. Als u ook maar één fout maakt, wordt er buitensporig hard tegen u opgetreden. Vaak is zelfs een eenvoudige betalingsregeling niet meer mogelijk. In tegenstelling hiermee ervaren andere burgers geen hinder; voor hen is de overheid dienstbaar.
 • Krijg ik problemen met een registratie?
  Dit varieert afhankelijk van de situatie en het type registratie, maar in de meeste gevallen ondervindt de overgrote meerderheid aanzienlijke nadelen zonder zich bewust te zijn van de registratie. Met zo'n registratie wordt u namelijk beschouwd als onbetrouwbaar en mogelijk zelfs als gevaarlijk, wat ongetwijfeld nadelige gevolgen voor u zal hebben.
 • Wie voert de screening uit?
  Dienst Justis is de screeningsautoriteit. Zij zijn onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt uw VOG-aanvraag in de basis op twee manieren bij Dienst Justis neerleggen. Dit kan via de gemeente of online.
 • Welke instanties onderzoeken jullie?
  We streven ernaar om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen via een AVG-verzoek. Het is uw recht om deze gegevens in te zien. Soms ontvangt u hier schriftelijk bevestiging van, en soms maakt u een afspraak om uw registratie en dossier in het betreffende ministerie te bekijken. U kunt erop vertrouwen dat we alle overheidsinstanties, evenals de BKR, banken en andere registers, zullen betrekken in ons onderzoek.
 • Wat is een frauderegistratie?
  Wanneer er een melding of waarschuwing over u is, bijvoorbeeld in een frauderegister, wordt u beschouwd als een verdachte in al uw aanvragen en contacten. Elke belastingaangifte wordt nauwlettend gevolgd door de inspecteur, elke toeslagaanvraag wordt grondig onderzocht, en een uitkeringsaanvraag wordt eerst zorgvuldig geëvalueerd en ga zo maar door. Als u ook maar één fout maakt, wordt er buitensporig hard tegen u opgetreden. Vaak is zelfs een eenvoudige betalingsregeling niet meer mogelijk. In tegenstelling hiermee ervaren andere burgers geen hinder; voor hen is de overheid dienstbaar.
 • Kan ik bezwaar maken?
  Ja, dat kan. Wij helpen u hier kosteloos bij.

Waarschuwingsregister

 • Wat is een algoritme?
  De overheid maakt op bepaalde gebieden gebruik van algoritmes om mogelijk verdacht gedrag te traceren, zoals de wijk waarin u woont of het type werk dat u doet. Deze algoritmes vormen vaak het startpunt van een fraude-onderzoek, met potentieel ernstige gevolgen voor de betrokken burger.
 • Hoeveel registers heeft de overheid?
  Velen. Talrijk en velen zelfs in het diepste geheim samengesteld en opgebouwd.
 • Wat is een frauderegister?
  De frauderegisters waarop we doelen, betreffen de interne registraties van overheidsorganen, zoals de FSV-voorziening van de Belastingdienst, of vergelijkbare registers bij het UWV, gemeentes, politie, enzovoort. Hier worden burgers vaak op een onrechtmatige manier geregistreerd als (potentiële) fraudeurs, zonder dat zij de kans hebben gehad om uitleg te geven of weerwoord te bieden. Een registratie op deze lijsten, soms gebaseerd op zaken als afkomst, religie, of politieke voorkeur, brengt aanzienlijke moeilijkheden met zich mee. De burger wordt dan verplicht zijn onschuld te bewijzen, maar hoe en waartegen is onduidelijk.
 • Wie heeft inzage in een waarschuwingsregister?
  Over het algemeen geldt dit voor de overheid en haar ambtenaren, maar het is afhankelijk van de specifieke registratie. Bijvoorbeeld, de frauderegistratie bij de Belastingdienst is primair gericht op interne afdelingen van deze organisatie, maar in de praktijk blijkt dat deze informatie ook kan worden doorgegeven aan instanties zoals gemeenten of het UWV. Dit varieert per registratie en register.
 • Waarom ben ik geregistreerd in een register?
  Dat is niet transparant. De overheid hanteert al geruime tijd geheime lijsten, maar hoe deze precies worden opgesteld, bijgehouden en door welk onafhankelijk instituut deze werkwijze wordt geëvalueerd, is niet duidelijk. In de praktijk zien we vaak dat burgers jarenlang lijden onder deze registraties. Pas later, in het parlement, wordt verontwaardiging geuit, excuses aangeboden en wordt een onnodig lang hersteltraject ingezet. Hierdoor blijft de reden achter en de verantwoordelijken voor deze praktijken bijna in de schaduw.
 • Wordt een registratie internationeel gedeeld?
  Een VOG met spoed aanvragen is mogelijk voor de volgende doelen / functies: Adoptie; Benoeming tot gedeputeerde of wethouder; Kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger; Werken in het buitenland. Indien uw aanvraag betrekking heeft op één van de bovenstaande punten, dan dient u eerst de VOG-aanvraag in via het reguliere proces. Na de laatste betaling van €33,85 aan Dienst Justis, kunt u contact met hen opnemen om uw aanvraag om te zetten naar een spoedprocedure. Het telefoonnummer is 088 99 82 200. Gemiddeld ontvangt u de VOG, mits goedgekeurd, binnen 5 werkdagen thuis.
 • Weegt mijn afkomst of politieke voorkeur mee?
  Het spijt ons dit te moeten erkennen, maar het is helaas wel waar. Er zijn talloze voorbeelden waarbij burgers binnen een systeem als verdacht worden beschouwd vanwege factoren zoals afkomst, religie, politieke voorkeur, en zelfs geaardheid. Deze situatie doet zich voor bij zowel links- als rechtsdenkenden, en bij mensen met andere opvattingen. Wat nog zorgwekkender is, is dat deze informatie internationaal wordt gedeeld met andere landen, wat ernstige gevolgen heeft wanneer deze mensen bijvoorbeeld op vakantie gaan. Het is niet ongebruikelijk dat ze worden geweigerd of zelfs gearresteerd tijdens hun vakantie. Het kost vervolgens weken, zo niet maanden, om de onschuld van deze burgers aan te tonen en hen terug te brengen naar Nederland.
 • Hoelang blijft een registratie staan?
  Dit varieert per registratie en instantie, maar bijvoorbeeld in het geval van een registratie in het frauderegister van de Belastingdienst wordt verwijdering niet gemakkelijk bereikt, en in de praktijk kan dit levenslange implicaties hebben. Concreet betekent dit dat elke vorm van interactie met de Belastingdienst als verdacht wordt beschouwd.
 • Wat zijn de risico’s van een registratie voor mij?
  Dit is niet op voorhand te voorspellen. Sommige registraties zijn gerechtvaardigd, maar dat geldt lang niet altijd. De negatieve gevolgen kunnen minimaal zijn, maar ook aanzienlijk. Bijvoorbeeld, u kunt bij een sollicitatie voor een overheidsfunctie toch worden afgewezen, of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden geweigerd, zelfs als u geen strafblad heeft. Ook kan het voorkomen dat u regelmatig gecontroleerd wordt door een inspecteur van de Belastingdienst in uw bedrijf, terwijl uw concurrenten hier geen last van hebben.

Algemene vragen

 • Wat houdt een onderzoek in?
  Bij aanvang van een onderzoek dienen onze juristen een AVG-verzoek in bij diverse overheidsinstanties om informatie te verkrijgen. Hierbij benoemen en vragen we specifiek naar registraties in fraudesystemen en vergelijkbare databanken. De ontvangen antwoorden hierop delen we vervolgens met u zodat u kunt bepalen of u bezwaar maakt tegen een eventuele registratie.
 • Wanneer krijg ik een rapportage?
  Wij zenden u elke ontvangen reactie toe, zodat we hier tijdig op kunnen reageren. Het kan echter enkele weken duren voordat we reacties van alle overheidsinstanties hebben ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat dit proces enige maanden in beslag kan nemen.
 • Hoelang duurt het onderzoek?
  We zijn hierbij afhankelijk van de medewerking van overheidsinstanties. Over het algemeen ontvangen we de resultaten binnen enkele weken. Indien het antwoord niet (tijdig) komt, dan kunnen wij hiertegen een bezwaarprocedure starten en eventueel aanspraak maken op dwangsommen wegens niet-tijdig beslissen. Ook deze procedure nemen wij geheel uit handen.
 • Hoe krijg ik mijn rapportage geleverd?
  Zodra wij uw rapportage hebben voltooid, sturen wij deze naar u op via aangetekende e-mail of per post, afhankelijk van uw voorkeur.
 • Wat kost een onderzoek?
  Wij rekenen een laag bedrag van €29,95 voor het onderzoek. Dit is een all-inclusieve prijs en de 21% BTW zit hierin inbegrepen.
 • Kan ik mijn onderzoek nog annuleren?
  U heeft de mogelijkheid om op elk gewenst moment uw onderzoek te annuleren. Echter, indien het onderzoek reeds is gestart, worden de reeds betaalde onderzoekskosten niet gerestitueerd.