Sluit menu

Snel aangevraagd

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Ondersteuning

Zeker weten dat al je gegevens juist zijn ingevuld

Wie heeft inzage in een waarschuwingsregister?

Over het algemeen geldt dit voor de overheid en haar ambtenaren, maar het is afhankelijk van de specifieke registratie. Bijvoorbeeld, de frauderegistratie bij de Belastingdienst is primair gericht op interne afdelingen van deze organisatie, maar in de praktijk blijkt dat deze informatie ook kan worden doorgegeven aan instanties zoals gemeenten of het UWV. Dit varieert per registratie en register.